Könyvtárunk rövid története

A könyvtár 1954-ben jött létre és 1978-ig a település süttöri részén működött tiszteletdíjas könyvtárossal, heti két órás nyitvatartással. 1978-ban költöztették az eszterházi részre 125 négyzetméteres alapterületre, egy főfoglalkozású könyvtárossal. Ettől kezdve körzeti könyvtárként működött hét társközséggel. 1979-től tevékenysége iskolai könyvtári feladatokkal bővült. 1983 októberében költözött jelenlegi helyére, a Muzsikaházba. 1984 augusztusától 1991 áprilisáig ÁMK keretében működött. 1991-ben megszűnt az ÁMK és a körzeti funkció. 1995. július 1-én a település városi rangot kapott, így a könyvtár is városi könyvtár lett, egy főfoglalkozású könyvtárossal. A Fertőd Városi Könyvtár intézményként 2017. október 31-én jogutód nélkül megszűnt, a könyvtár továbbra is egy főfoglalkozású könyvtárossal működik tovább. Fenntartásáról a továbbiakban Fertőd Város Önkormányzata és a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér - a Kisalföldi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretein belül - felel.

A könyvtár funkciója (2017. október 31-től): Könyvtári, Információs és Közösségi Hely