Díjtételek

A könyvtárba a beiratkozás díjtalan.
A könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia: természetes személyazonosító adatok és lakcíme.

A könyvtárhasználót ingyenesen és beiratkozás nélkül illetik meg a következő alapszolgáltatások:

a) a könyvtárlátogatás,
b) a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata,
c) az állományfeltáró eszközök használata,
d) információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
e) könyvtári dokumentumok kölcsönzése.

A könyvtár további szolgáltatásai:
- számítógép és laptop használat (beiratkozáshoz kötött; díjtalan)
- internet és Wi-Fi használat (beiratkozáshoz kötött; díjtalan)
- fénymásolás, nyomtatás (fekete-fehér, színes), scanner használata (beiratkozáshoz kötött)

A könyvtárhasználó által igénybe vehető szolgáltatások körét, az igénybevétel módját és a díjak mértékét a könyvtárhasználati szabályzat tartalmazza, melyet a könyvtárhasználó köteles betartani.