Kölcsönzés

A kölcsönzés beiratkozáshoz kötött.

A kölcsönözés csak érvényes olvasójeggyel lehetséges.

Az olvasójegyet az olvasó köteles megőrizni, és a könyvtár látogatásakor bemutatni.

Az olvasójegy másra át nem ruházható.

Amennyiben az olvasójegy elveszett, azt be kell jelenteni, mivel az olvasójeggyel kikölcsönzött dokumentumokért a tulajdonosa felel.
Az elveszett olvasójegyet térítési díj fejében lehetséges pótolni.

A kölcsönzési időtartam 1 hónap.

A kölcsönzési határidő lejárta előtt lehetőség van a kölcsönzés időtartamának egyszeri meghosszabbítására, ha azt a kölcsönző személyesen, telefonon vagy levélben kérelmezi.

Amennyiben az olvasó a dokumentumot a határidő lejárta után is magánál tartja, akkor késedelmi díj megállapítására kerül sor.
Ennek mértéke a kölcsönzött dokumentumok számától, típusától illetve a napban megállapított késedelem mértékétől függ.